Προγραμματισμός έργων με εφαρμογές διαχείρισης έργων (Microsoft Project & ProjectLibre)

κοιτάξετε μέσα στο βιβλίο... 

Το βιβλίο απευθύνεται σε  διαχειριστές έργων και άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση έργων και επιθυμούν να εξοικειωθούν με ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. Αποτελεί ιδανικό εγχειρίδιο για μαθητές, φοιτητές, και νεοεισερχομένους στη διαχείριση έργων. Παράλληλα, μπορεί να  αξιοποιηθεί και από έμπειρους διαχειριστές έργων, καθώς η κάθε ενότητα είναι αυτόνομη και μπορούν να ανατρέξουν κατευθείαν στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους. Καλύπτονται δυο ηλεκτρονικές εφαρμογές διαχείρισης έργων: η  εφαρμογή Microsoft Project, η οποία αποτελεί την πιο διαδεδομένη εμπορική εφαρμογή και η ανοικτού κώδικα εφαρμογή ProjectLibre που διανέμεται δωρεάν. Έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (www.ccs.org.cy) ως εγκεκριμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την εξέταση της Ενότητας  Προγραμματισμός Έργων (Project Planning) του  Ιδρύματος ECDL (European Computer Driving License – www.ecdl.org ). Η ενότητα  δημιουργήθηκε για να προσφέρει τις κατάλληλες δεξιότητες για τον προγραμματισμό έργων και την παρακολούθησή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χρόνου, κόστους, πόρων και καθηκόντων και τις απαραίτητες γνώσεις στην χρήση εφαρμογών διαχείρισης έργων. Πιστοποιεί τις δεξιότητες στην αποτελεσματική χρήση εφαρμογών προγραμματισμού έργων και καλύπτει:

- βασικές θεωρητικές γνώσεις διαχείρισης και αρχές προγραμματισμού έργου
- απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση των σημαντικότερων εργαλείων στη διαχείριση έργου
- παρακολούθηση του έργου, διαχείριση και κοινοποίηση των πληροφοριών για το έργο

Το βιβλίο δεν περιορίζεται στην απλή επεξήγηση των εντολών και δυνατοτήτων των εφαρμογών, αλλά επεξηγεί σε βάθος τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία αντιστοιχούν, με βάση το διεθνές πρότυπο διαχείρισης έργων του οργανισμού PMI (Project Management Institute), το οποίο αποτελεί τη βάση για τις πλείστες εφαρμογές διαχείρισης έργων. Περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες,  βήμα προς βήμα οδηγίες για την ετοιμασία του αρχείου έργου, χρησιμοποιώντας πρακτικά  παραδείγματα, επεξηγώντας τον πλήρη προγραμματισμό και παρακολούθηση του έργου, καθώς και τη δημιουργία εκθέσεων και εκτύπωση αναφορών. Περιλαμβάνει επίσης μεγάλη σειρά ασκήσεων και επιπρόσθετα, υποστηρίζεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία προσφέρει πληθώρα πληροφοριών για τη διαχείριση έργων, ολοκληρωμένο λεξικό όρων και δοκίμια εξάσκησης.

 

Project Management: Quick Start guide

κοιτάξετε μέσα στο βιβλίο... 

Το βιβλίο αυτό είναι στην αγγλική γλώσσα και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την επιστήμη της διαχείρισης έργων. Εξηγεί τα βασικά βήματα για την οργάνωση, προγραμματισμό, εκτέλεση και παρακολούθηση του έργου εστιάζοντας στα πιο σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου, χωρίς ωστόσο να αναλύει κάθε εργαλείο.

Ο στόχος του βιβλίου είναι να δώσει στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα των βημάτων που ακολουθούν οι επαγγελματίες διαχειριστές έργων για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των βασικών περιορισμών που καλούνται να εξισορροπήσουν στα έργα που διαχειρίζονται. Είναι εύκολο και ευχάριστο στην ανάγνωση με σχεδιαγράμματα που βοηθούν στην κατανόηση των διεργασιών που συνθέτουν την αποτελεσματική διοίκηση των έργων.

 

Get in touch

  + 357 7000 88 08
  info@teqlearn.com

This site uses cookies to provide you with a better browsing experience, to improve performance, for analytics, and to show you relevant content. By using this website you agree to the use of cookies. See our privacy and cookie policy for more information.